Scanning av mallar

Behöver du digitalisera dina ritningar eller mallar?

Vi scannar in era mjuka eller hårda mallar i vår bredformatsscanner som klarar bredder upp till 1370mm (54″). Ingen mall har ännu vart för stor för oss, 1370mm x 6800mm är idag den största vi gjort.

Hur går det till då?

Innan scanningen påbörjas fäster vi kalibreringsetiketter på 50mm i X och Y led. I första scanningen scannar vi ett originalexemplar i gråskala som vi sparar och arkiverar i TIFF-format. Andra scanningen sker i svartvitt för att kunna använda ett filter som tar bort oönskade prickar och andra inneslutningar som finns i råmaterialet från mallen.

När scanningen är klar skapar vi sedan ett nytt lager och konverterar befintlig mallprofil/kontur till en Polyline. Efter finjusteringen är färdig sparar vi den i DXF-format, men även andra format om så önskas.

För att se att DXF-filen vi skapat är felfri, körs den i en virtuell CNC-maskin med lämpliga verktyg.

Mall Guide

Scanning av mallar
Varför låta oss göra jobbet?

Anlita oss för scanning av era mallar

Kontakta oss genom mail, telefon eller formulär nedan.