När du köper eller säljer en bostad är det viktigt att vara säker på den exakta boarean.

 När storleken som står i kontraktet inte stämmer kan du som säljare bli ersättningsskyldig. SIS (Standardiseringen i Sverige) erbjuder en ny kvalitetsstämpel för areamätning.

Idag är det vanligt att bostäder är felmätta och att säljaren blir ersättningsskyldig i efterhand. Och det kan bli dyrt. Flera av bostäderna vi kontrollerar visar sig vara felmätta och vanligast är att det är ungefär två kvadratmeters skillnad. Två kvadratmeter kan låta lite, men det handlar om en kompensation på hundratusentalskronor för en storstadslägenhet med ett kvadratmeterpris på mellan 50–100 000 kronor

Flexijet

Areamätningar är viktiga för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, villaägare och mäklare.

Arean påverkar:

Större area ger högre pris vid försäljning medan mindre angiven, än verklig area, kan ge efterkrav.

Rätt uppmätt yta är viktigt även för hyresvärdar och hyresgäster i och med att arean påverkar hyran. Det är viktigt att man får betalt för alla kvadratmeter. Likaså så är det viktigt att man inte betalar hyra för ytor som man inte har.

Även för säljare och köpare av bostadsrätter samt mäklare är arean en viktig faktor:

För bostadsrättsföreningar och bostadsrättsägare påverkar arean andelstalen som styr årsavgifter och kapitalinsatser. Andelstalen påverkar också förmögenhetsvärdena som sedan påverkar förmögenhetsskatten. Det första en nybildad bostadsrättsförening bör göra är därför att mäta areorna på lägenheterna för att få mer korrekta andelstal.