Digitalisering av mallar - DXF

DIGITALISERING AV RITNINGAR OCH MALLAR

Vi scannar in era mjuka eller hårda mallar i vår bredformats-scanner (1370mm (54") scannings bredd). Ingen mall har ännu vart för stor för oss, 1370mm x 6800mm är idag den största vi gjort. Se gärna vår demo film.

play movie

bredformats-scanner

Processen:
Först fäster vi kalibrerings etiketter på 50mm, i X och Y led.
Sedan scannar vi ett orginal exemplar i gråskala som vi sparar och arkiverar i TIFF format.,
Nästa steg är att scanna om mallen en gång till, men nu i svart-vit.
Detta gör vi för att sedan kunna använda ett filter, som tar bort oönskade prickar och anda inneslutningar som finns i råmaterialet från mallen.

Vi skapar sedan ett nytt layer, och konverterar befintlig mall profil/kontur till en Polyline.
Ett visst efter arbete görs för att se hur Polylinen ser ut.
Efter fin justeringen är färdig sparar vi normalt den i DXF format, även andra format om så önskas levereras.

För att se att DXF filen vi skapat är felfri, körs den i en virituel CNC-maskin med lämpliga verktyg.

Fördelar med vår process.

1) Vi förstör aldrig kunden original, arkiverar en original bild på mallen i skala 1:1. (TIFF-format)
2) Era kunder behöver nu enbart göra mallen på mjuk papp, exempelvis vanlig skyddspapp.
3) Lättare hantering, mjuka pappersmallar skickas enkelt i en tub via posten.
4) Får enormt hög profiltolerans, jämfört med andra metoder på marknaden, ytter/inner profil, exakt centrum punkt av cirkeln, hålbild.
5) Ni sparar dyrbar maskintid.
6) Gör det ni bäst på, bearbeta glas.
7) Be era kunder skicka sina mallar till oss direkt.
8) Ni får färdig DXF via e-mail.