Mole Moreschi

Molemoreschi logotype

Företaget grundades för över 90 år sedan med fokus på bearbetande slipverktyg för alla typer av glas, och har sedan dess utvecklats och växt till den genuina marknadsfaktor företaget har på marknaden idag.

Molemoreschi slipverktyg för glas